[Reading] ➶ Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach ➬ Adam Pluszka – Thegreatwallonline.us

Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach Czy Warto Przek Ada Szmir Jak Brzmi Dziesi Przykaza T Umacza Czy Przek Ad Ma By Wierny, Czy Pi Kny Czy Op Aca Si By T Umaczem Czy T Umaczenie To Zaj Cie Dla Paranoik W Czy T Umacz Mo E Poprawia Autora Czy Jest Rzemie Lnikiem, Tw Rc Czy Artyst Jaka Jest Jego Pozycja W Polsce I Na Wiecie Osiemnastu T Umaczy I Siedemna Cie Rozm W, Mi Dzy Innymi Z Ma Gorzat Ukasiewicz O W.G Sebaldzie, Z Dariuszem Ukowskim O Susan Sontag, Z Ann W Gle Sk O Astrid Lindgren, Z Maciejem Wierkockim O Jamesie Joysie, Z Katarzyn Ja D Ewsk O Fizjologu, Z Bogus Aw Socha Sk O Hansie Christianie Andersenie, Z Piotrem W Cholew O Terrym Pratchetcie, Z Ann Wasilewsk O Janie Potockim, Z Paulin Braiter O J.R.R Tolkienie, Z Jackiem Giszczakiem O Alainie Mabanckou.Wte I Wewte To Nie Tylko Fascynuj Ce Rozmowy Z Fascynuj Cymi Lud Mi, Ale Tak E Przekr J Przez Spory Kawa Ek Literatury Du Skiej, Kanadyjskiej, Francuskiej I Kolonialnej, Katalo Skiej, Chi Skiej, Starogreckiej, Niemieckiej Czy Szwedzkiej.Ksi Ka Powsta A We Wsp Pracy Z Instytutem Kultury Miejskiej Organizatorem Gda Skich Spotka T Umaczy Literatury Odnalezione W T Umaczeniu.

10 thoughts on “Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach


  1. says:

    Kiedy czyta em Przej zyczenie Zofii Zalewskiej, brakowa o mi tam troch rozm w z ycia wzi tych U Pluszki to znajduj Uda o si w tym zbiorze zgromadzi fenomenalnie r norodn gromad t umaczy rozm wc w plus otwieraj cego tom swoj przedmow Jerzego Jarniewicza o r norodnych profilach i spojrzeniach na w asn prac , wyst puj cych zarazem jako praktycy swojego fachu i ambasadorzy swoich autor w...


  2. says:

    wywiad z t umaczkami literatury chi skiej niewybaczalnie g upi by o mi tak strasznie wstyd to czyta , e musia am dwa razy przerwa.


  3. says:

    Dobry zbi r ciekawych rozm w z t umaczkami i t umaczami Du o o warsztacie i ywocie przek adaj cych, ale i o r norodnych literaturach i kulturach Ka dy powinien znale tu co dla siebie, a osoby, dla kt rych przek ad jest wa ny, koniecznie powinny si gn po ten zbi r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *