Book ☆ Ankanın Dönüşü Author ↠ Melodi Baç ✓ – thegreatwallonline.us

Ankanın Dönüşü Anka Ku u dokundu ve her ey de i ti Carmen, her zaman s k c bir hayat oldu undan ik yet eden gen bir k zken, bir anda kendini ba a kamayaca bir karma an n i inde bulur Yeni tan t ve kendisinin z mr t oldu unu s yleyen Ron ad nda bir delikanl yla, D nyal lar n varl ndan habersiz oldu u Crictus adl bir gezegene gidip, daha nce hi g rmedi i ve kendisini ld rmek i in yan p tutu an karde i Enka ile sonu gelmeyecek bir taht m cadelesine girmek zorunda kal r Bu s rada tahtta oturan ruh avc s ndan kurtulmal ve yerini bildi i tek z mr d ele ge irmelidir Carmen n hayat art k hi bir zaman eskisi gibi olmayacakt r, nk o Anka n n ta kendisidir Tan t m B lteninden Free Download Ankanın Dönüşü Author Melodi Baç For Kindle ePUB or eBook – thegreatwallonline.us

10 thoughts on “Ankanın Dönüşü


  1. says:

    Baz mant k hatalar olmas na ra men zg n bir fantastik kitap Demek ki neymi T rkler de fantastik yazabiliyormu.


  2. says:

    fantastik dal nda be endi im say l kitaplardan birisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *