New Download eBook Bakele by Sezgin Kaymaz – thegreatwallonline.us

Bakele Sahneler ve mekanlar, haller ve duygular, insanlar ve dil Yumruk gibi hikayeler en korunakl b lgelere iniyor, savunmas z karanl klarda art arda im ekler ak yor Sezgin Kaymaz g c n nereden al yorsa oray g lendiriyor okuyan yi ki T rk e biliyorum diye krediyor A r lar hortlatan a k, tasma tak p cralara kapat lan vicdan, neyin f s ldad s r, kum ta nda gizli an areyi uzayda arayanlar, zr kabahatinden b y k olanlar, k k bir ekte sakl hayatlar, y z bin sene beklenenlerZ tl klar n dengesi korkusuzca kurcalan yor, g zya lar ve kahkahalar e li inde samimi ve sahi bir ser ven ba l yor Sezgin Kaymaz, hikayelerin kahraman yapt okura sesleniyor Bakele Read Bakele author Sezgin Kaymaz – thegreatwallonline.us

10 thoughts on “Bakele


 1. says:

  Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tirile...


 2. says:

  Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan b...


 3. says:

  Bizim i imizden, e lenceli ve samimi bir kitap Yer yer fazlaca argo i erse de bu kitaba samimi bir hava vermi En ok kitaba ad n veren ilk hikaye Bakele yi sevdim Zaten bu kitab almam ve okumam sa layan yegane s...


 4. says:

  Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkah Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor ...


 5. says:

  G zlerim yuvalar ndan f rlad arka kapak yaz s n okuyunca Ben nas l bir kitapla kar kar yay m acaba diye d nd m, k l m k yafetimi kontrol ettim, kendime bir ekid zen verdim Bug n kadar Orhan Kemal, Halide Edip, Oktay R fat vb okuyup da iyi ki T rk e biliyorum diye pe in pe in kretmemi oldu um i in dua ettim Bakele nin sundu u o muhte em dili nas l alg lard m yoksa Y l olmu 2015, ben olmu um 25 y ll k okur, kretmek bug ne nasipmi.Yaz n n devam i in G zlerim yuvalar ndan f rlad arka kapak yaz s n okuyunca Ben nas l bir kitapla kar kar yay m acaba diye d nd m, k l m k yafetimi kontrol ettim, kendime bir ekid zen verdim Bug n kadar Orhan Kemal, Halide Edip, Oktay R fat vb okuyup da iyi ki T...


 6. says:

  Yazarla ilk tan mam bu kitapla oldu ahane ba layan yk lerin sonunun havada kalmas ya da s n k bir sona ba lanmas ve T rk e nin g vde g sterisi tan t m na uymayan bir T rk e ile yaz lan baz yk ler sebebiyle bekledi imi bulamad m.


 7. says:

  Birbirinden farkl mizahi gelerin bolca yer adl g zel yk ler Roman ndaki slubunu baz yk lerinde devam ettirmi Y resel a zlar ve argolar ok g zel yk ye yedirmi Normal notum 3.5


 8. says:

  Sezgin Kaymaz, ge en sene ke fetti im yazarlardan biri Bakele isimli yk , kitab n n ilk yk s Ve ben okur okumaz, niye bu kadar ge kalm m okumak i in diye d nm t m.


 9. says:

  Bir solukta okudum Can m Sezgin Kaymaz dan nefis hikayeler.


 10. says:

  lk Sezgin Kaymaz okuyu um ve son olmayacak gibi gibi Kitab sevip sevmemek aras nda kald m Baz yk ler ok g zel baz lar ise ok gereksizdi Neyse ucuza bir kitab n bulursak bir ans daha veririz Say n Kaymaz a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *