Best Read [ Láska je sliepka ] by [ Lucia Piussi ] – thegreatwallonline.us

Láska je sliepka Lucia Piussi 1971, Bratislava , spieva vlastn texty v kapele iv kvety a pracovala ako here ka a aj upratova ka v divadle Stoka, kde hrala takmer vo v etk ch inscen ci ch Vy tudovala scen ristiku na V MU v Bratislave P sala b sne a poviedky do asopisov Rom n L ska je sliepka je jej oneskoren liter rny debut.L ska je pln chudera Nechajte ju tak Nesna te sa jej pom c vsta z toho pon enia, do ktor ho sa sama uvrhla a v ktorom tu tak hanebne pred vami k a ako obr ka a sp na k v m ruky Je zmyslov zbaven Mala by sa hanbi , ale ona sa naopak svojou nahotou e te aj vystatuje Ako chyl v lesoparku odhal svoj kab t, pod ktor m ni nem na ka d ho, o ide okolo Zvestuje posolstvo svojich vesm rnych rozmerov L ska je slep sliepka, kotkod kaj ca od sam ho vzru enia po dvorku, preto e nejak na eperen koh t po nej hodil svoj m sliep aj cim okom Alebo sa jej to len zdalo Ve ona, t slepica si v tej svojej slepote t m jeho poh adom predsa ani nem e by ist Ni to Nevad Sta jej, e si to cel iba predstavila, tam s n m na rebr ku U v tom aj lieta, kotkod ka a nar a do t ch boh ch, nakrivo zb chan ch latiek na svojom malom dvorku a c ti sa ako b k v ar ne Ohromn Nesmrte n Krv tl ca v samotnom oku kondora A koh t Ten star bel predsa tie len sliep a, mo no mu tam, do toho oka, nie o iba padlo a tak na u alej murk a ona, slepica mu u aj r chlo be na pomoc, kooootkotkot, pi a, u ho aj zachra uje, ve to nie je brvno, vrav mu od samej zvestovanej l sky Ve tam m len pinku, nemus sa tr pi ty m j milion rik, e hladn deti v Eti pii tam maj rovno muchu Best Read Láska je sliepka [ author ] Lucia Piussi [ Kindle ePUB or eBook ] – thegreatwallonline.us

10 thoughts on “Láska je sliepka


 1. says:

  som fest sklamana z tejto knihy prva polovica vyzerala skvelo, bavila som sa, nechapala, preco su na nu take zle ohlasy. ale v druhej sa to zvrhlo a mala som co robit, aby som ju docitala mozno by pomohlo, keby pribeh trochu odstal a autorka...


 2. says:

  Hudebn tvorba Lucie Piussi se mi v dycky l bila, iv kvety jsou k zbl zn n iv Od kn ky jsem ekal p enesen podobn atmosf ry do jin ho form tu a i kdy mi nevadilo Sl pku st a p tomn to tam je, n co mi chyb lo mo n je to trochu i t m, e jsem etl a esk p eklad...


 3. says:

  Docela p jemn oddechovka V c ne dv hv zdi ky, ale ur it ne t i Kdyby m bavily iv kvety, pak bych tomu mo n t i hv zdi ky dal.


 4. says:

  Obrovsk zklam n N co, co bych od Paseky ne ekala, koda Kdyby n kdo cht l, zanechala jsem knih v Craw Inn ve Skotsku v prvn m upl ku lev ho no n ho stolku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *