Find nearly any book ☆ Üzgün Kediler Gazeli Ebook By ê Haydar Ergülen ☆ – thegreatwallonline.us

Üzgün Kediler Gazeli diller Gazelig zlerin ya murdan yeni ayr lm gibi ocuk, gibi b y k, gibi s ms caksen bir ehir olmal s n ya da narbelki Granada, belki eyl l, belki k rm z g vden ruhunun yaz gecesi mi ne ok idil, ok deniz, ok r zgar ocuklu un tutmu da yine k olmu sunsanki bana, sanki ah, sanki olur aa k bile dolduramaz baz klar n yerinidiye vg , diye sana, diye haziranheves uykudaysa ruh plak gezergazel bundan, keder bundan, s r bundang zlerin ehirden yeni ayr lm gibi dolu, gibi rkek, gibi konu kanhadi git yeni ehirler y k kalbimize bu a ktan Download Üzgün Kediler Gazeli – thegreatwallonline.us

10 thoughts on “Üzgün Kediler Gazeli


 1. says:

  ocu u i inden atarsan anne olursun. Ya muru parka atarsan zg n. iiri i inden atarsan air olursun


 2. says:

  gazel k sm ndan ok sonraki birka iire yak n hissettim kendimi


 3. says:

  K S NEFESSana k st mde sen yoktun dahayoklu una k sm t m sonra sen geldinkendime isteyemezdim seni yle g zeldin imdi varm s n gibi k s yorum yoklu unaal nganl k, ah, bilemezsin, k smem de k s lecekzamanda n eyleyim varl n yoklu undan tenhasenden ba ka k secek kimse mi b rakt n banabir ben kald m bir de b rakt n k sk nl k tenha ...


 4. says:

  kay p hat ralar g lgesinden dile s mayan bir hakikat ge iyorba kalar n n kedileri de kom um olur, g zlerimizle m r ldan r z


 5. says:

  ESK , YEN , D N ALINMI VE MAV A k, karanl k bir ey dir nsan bile a k kadar karanl k de ildir,insan n gecesi olan an lar bilehi bir an ya yak t ramad m z hayvanlar bile yle masum kal r ki a k n yan nda Rain Dogs koyu kahveyle iyi gider Rain Cats bug nlerde kezzaplaa k neyle denersen dene l mle iyi gider yaln zcaKimse gecesinden bir a k ba lamazkimsenin kelimeler kuyusu olan kalbinde de toplanmaz a kkimsenin kederinden al nmazve d n ...


 6. says:

  ve fakat kitab n isminin g zelli i y ld zlar n biri onun y z suyuna h rmeten


 7. says:

  K secek kadar sevmeli insan birini


 8. says:

  . Herkes b ag no bende bilediDiyen bir kad ndan daha ac s B ag n o kad nda deneyen herkesten biri olmakt r Gibi bir sat rlar vard bir iirinde Bazen bir ka sat r insan fena vuruyor..


 9. says:

  Bir h zne ka kitap, ka sat r s ar bilemiyoruz fakat t m o h z nler ve daha bir o u baz kitaplara s yor, saklan yor nsanlar gibi kimi kitaplar n da do ru zaman oldu una inan yorum, zg n Kediler Gazeli ne zaman okusam do ru zaman, ne zaman okusam bir ba ka ayn l k.


 10. says:

  iir, gecenin sonunu getirmez ama, gece uyuyup sabah uyanmak da iire g re de ildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *