[PDF / Epub] ✪ Üzgün Kediler Gazeli ☆ Haydar Ergülen – Thegreatwallonline.us

Üzgün Kediler Gazeli Diller Gazelig Zlerin Ya Murdan Yeni Ayr Lm Gibi Ocuk, Gibi B Y K, Gibi S Ms Caksen Bir Ehir Olmal S N Ya Da Narbelki Granada, Belki Eyl L, Belki K Rm Z G Vden Ruhunun Yaz Gecesi Mi Ne Ok Idil, Ok Deniz, Ok R Zgar Ocuklu Un Tutmu Da Yine K Olmu Sunsanki Bana, Sanki Ah, Sanki Olur Aa K Bile Dolduramaz Baz Klar N Yerinidiye Vg , Diye Sana, Diye Haziranheves Uykudaysa Ruh Plak Gezergazel Bundan, Keder Bundan, S R Bundang Zlerin Ehirden Yeni Ayr Lm Gibi Dolu, Gibi Rkek, Gibi Konu Kanhadi Git Yeni Ehirler Y K Kalbimize Bu A Ktan

10 thoughts on “Üzgün Kediler Gazeli


 1. says:

  ocu u i inden atarsan anne olursun. Ya muru parka atarsan zg n. iiri i inden atarsan air olursun


 2. says:

  gazel k sm ndan ok sonraki birka iire yak n hissettim kendimi


 3. says:

  K S NEFESSana k st mde sen yoktun dahayoklu una k sm t m sonra sen geldinkendime isteyemezdim seni yle g zeldin imdi varm s n gibi k s yorum yoklu unaal nganl k, ah, bilemezsin, k smem de k s lecekzamanda n eyleyim varl n yoklu undan tenhasenden ba ka k secek kimse mi b rakt n banabir ben kald m bir de b rakt n k sk nl k tenha sen kimseye k smezsin bilirim, g zlerin detaprak h rs z g z an lar d t k e g zdolar, yaz gelmede...


 4. says:

  kay p hat ralar g lgesinden dile s mayan bir hakikat ge iyorba kalar n n kedileri de kom um olur, g zlerimizle m r ldan r z


 5. says:

  ESK , YEN , D N ALINMI VE MAV A k, karanl k bir ey dir nsan bile a k kadar karanl k de ildir,insan n gecesi olan an lar bilehi bir an ya yak t ramad m z hayvanlar bile yle masum kal r ki a k n yan nda Rain Dogs koyu kahveyle iyi gider Rain Cats bug nlerde kezzaplaa k neyle denersen dene l mle iyi gider yaln zcaKimse gecesinden bir a k ba lamazkimsenin kelimeler kuyusu olan kalbinde de toplanmaz a kkimsenin kederinden al nmazve d n de al nmaz kimsenin ya murundan A k karanl n ba lar insanakalbini sen toplars n onakederi sen yak t r rs nve sendeki ya muru payla t r rs nkimin g zya ndan kald ysaA k bazen de onun yerine s ylenirherkesin bildi i eyleri stelikilk defa gibi A k d nyadangetirir insan birine bakarak de il, yle b y k olmal ki a k, karanl ndan da fazla, sende a k yokmu dememeli kimse kimseye a k kalmam d nyada demeli, su bende de il yoksa ben de k olmak isterdim sana, ama yok,yok ki a k d nyada ben nerden getireyim Belki s zler de karanl k kalmal , rengini a mamal onlar n da, yoksa Virg l bile a k i in delildir.Belki s zlerin de aynas olmal ve bakmal nas l s ylendi ine ve kime Niye yokyoksa suretimiz suskunlu umuzdan de erli midir Herkesin kaybetti i a k ben de bulamad mk k bir o lan gibi, sanki ac n n mutlulukold...


 6. says:

  ve fakat kitab n isminin g zelli i y ld zlar n biri onun y z suyuna h rmeten


 7. says:

  K secek kadar sevmeli insan birini


 8. says:

  . Herkes b ag no bende bilediDiyen bir kad ndan daha ac s B ag n o kad nda deneyen herkesten biri olmakt r Gibi bir sat rlar vard bir iirinde Bazen bir ka sat r insan fena vuruyor..


 9. says:

  Bir h zne ka kitap, ka sat r s ar bilemiyoruz fakat t m o h z nler ve daha bir o u baz kitaplara s yor, saklan yor nsanlar gibi kimi kitaplar n da do ru zaman oldu una inan yorum, zg n Kediler Gazeli ne zaman okusam do ru zaman, ne zaman okusam bir ba ka ayn l k.


 10. says:

  iir, gecenin sonunu getirmez ama, gece uyuyup sabah uyanmak da iire g re de ildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *